top of page

Services

Vastgoedbeleggingen

STORMS IPS heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van vaak complexe vastgoedbeleggingen. In het aan- of verkooptraject kan STORMS IPS het gehele proces begeleiden:

 

• Inventarisatie en (risico-)analyse

• Waardebepaling

• Onderhandelingen

• Due Dilligence

• Contractsvorming

• Financiering

• Notariële levering

• Overdracht beheer

Transacties

STORMS IPS adviseert vastgoedgebruikers bij de aanhuur, aankoop of ontwikkeling van nieuwe kantoor- of bedrijfsruimte. Het gehele traject wordt door STORMS IPS professioneel begeleid:

 

• Opstellen programma van eisen

• Marktscan

• Short-list van passende objecten

• Inspectie

• Onderhandelingen

• Contractsvorming

• Oplevering

 

Tevens adviseren wij huurders bij:

• Het heronderhandelen van lopende huurovereenkomsten

• Huurgeschillen

• Huurherzieningen

• Check servicekosten

Taxaties

STORMS IPS verricht taxaties van zakelijk vastgoed (kantoren, winkels en bedrijfsruimten).

 

Wij hanteren zeer verfijnde rekenmodellen waarmee wij u inzicht geven in de opbouw van de uiteindelijke waarde. De taxatie geeft een objectief beeld van de actuele marktwaarde van het vastgoed. Onze taxatierapporten zijn zeer uitgebreid, gemotiveerd en helder. 

 

Naast het taxeren ten behoeve van een mogelijke aankoop of aanhuur, taxeren wij o.a. in verband met (her-)financieringen, jaarrekeningen, fiscale aangelegenheden, fusies en overnames, haalbaarheidsstudies, WOZ, schadevaststellingen en huurherzieningsprocedures.

 

STORMS IPS beschikt over taxateurs die zijn aangesloten bij Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Property Management

STORMS IPS beheert vastgoedportefeuilles voor zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers. Property management bestaat uit de volgende onderdelen:

• Commercieel beheer (behoud van huurders en verhuur van leegstand)

• Administratief beheer (huurincasso en servicekosten)

• Technisch beheer (storingen, onderhoud en renovatie)

Doelstelling van property management is waardeoptimalisatie en het behoud van tevreden huurders. STORMS IPS beschikt over ruime ervaring op het gebied van technische service, veiligheid, duurzaamheid en energiemanagement.   

Consultancy

STORMS IPS verricht voor beleggers, banken en vastgoedgebruikers de volgende consultancy werkzaamheden:

 

• Het verrichten van markt en lokatie onderzoeken

• Het uitvoeren van financiele haalbaarheidstudies

• Het arrangeren van vastgoedfinancieringen

• Het voeren van contractsonderhandelingen

• Het opzetten van sale and lease back constructies

• Het uitvoeren van due diligence werkzaamheden

• Het opzetten van tenders

• Het verstrekken van huisvestingsadviezen

bottom of page